fbpx

Food

chef van

อาหารไฟน์ไดนิ่งจากวัตถุดิบตามมีตามเกิด โดยเชฟแวน-เฉลิมพล

ถอดรหัสความคิด แวน – เฉลิมพล โรหิตรัตนะ เชฟมาดกวนที่นำพากระแสการปรุงอาหารพื้นบ้าน และการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นกลับมาสู่เมืองกรุงอีกครั้ง