fbpx

Business

เวทีเสวนา มุมมองนักออกแบบ ดีไซเนอร์ กับการพัฒนาผ้าไทย – งานหัตถศิลป์

เวทีเสวนา “การพัฒนาและต่อยอดงานหัตถศิลป์สู่การสร้างอาชีพในวงการออกแบบ” ในงาน Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability โดยมี กุลวิทย์เลาสุขศรี ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และ บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้ก ประเทศไทย, มิลินยุวจรัสกุล           ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ MILIN ชนาภาตรีรัตนชาติ ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ IRADA พรทิพย์  อรรถการวงศ์ ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ ATT 19 โรเบิร์ตเจมส์ศุกระจันทร์ ศิลปินนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์              ร่วมแสดงทัศนะ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักศึกษา และ ผู้สนใจเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการนำไปต่อยอดในรูปแบบที่หลากหลาย  กล้าออกนอกกรอบค้นหาเอกลักษณ์ของแบรนด์คือหัวใจสำคัญ ผ้าทอ-งานหัตถกรรมของไทย สวยงามและมีคุณค่าในตัวเอง เมื่อนำไปต่อยอด สิ่งสำคัญคือ การค้นหาเอกลักษณ์ การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ชนาภาตรีรัตนชาติ …

เวทีเสวนา มุมมองนักออกแบบ ดีไซเนอร์ กับการพัฒนาผ้าไทย – งานหัตถศิลป์ Read More »