Chidsupang Chaiwiroj

Chidsupang is the Editor-in-Chief of Kooper.co. She loves to travel and has a wide range of interests, from art and culture to psychology and productivity.

Woman is working at warehouse for online store.

อยากเปลี่ยนธุรกิจออฟไลน์ให้เป็นธุรกิจออนไลน์ต้องเริ่มตรงไหน? นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้

เมื่อธุรกิจแบบออฟไลน์เริ่มติดขัด อาจจะถึงเวลาลองมาลงสนามออนไลน์กันบ้างแล้ว