Visa Sortrakul

Content creator with immense interest in design, culture, eastern philosophy and all things beautiful.

อยากซื้องานศิลปะร่วมสมัย ซื้ออย่างไรให้มีศิลปะ (The Art of Buying Art)

ไม่ว่าคุณอยากเดินบนเส้นทางนักสะสม หรือแค่อยากซื้องานอาร์ตไว้ตกแต่งบ้าน เรามีเทคนิกการจัดสรรเวลา งบประมาณ และแนวทางการเริ่มต้นซื้องานศิลป์มาฝากกัน

feature image

โควิด – 19 พลิกโฉมธุรกิจออกแบบ : 5 ดีไซน์สตูดิโอไทยชวนคุณคิดถึง ‘โอกาส’ และ ‘การก้าวผ่าน’ สู่โลกใหม่

Kooper ชวนดีไซน์สตูดิโอชั้นนำของเมืองไทยร่วมแชร์มุมมองต่อ paradigm shift ครั้งสำคัญของวงการออกแบบ

บ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ อีกหนึ่งตึกเก่าหาชมยากกลางกรุงเทพฯ

บ้านฝรั่งหลังงามอายุ 115 ปีของต้นตระกูลไกรฤกษ์มีทั้งความงามและความหลังที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์