Design

“VERNADOC” หนึ่งในวิธีอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ที่สะท้อนคุณค่าผ่านกระบวนการอันเรียบง่าย

ทำความเข้าใจ Vernadoc กระบวนการศึกษาที่บันทึกข้อมูล และคุณค่าของสถาปัตยกรรมได้อย่างลึกซึ้ง

นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมากกว่าของใช้ธรรมดา

นักออกแบบ ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและใฝ่ฝันที่จะเดินบนเส้นทางนี้ ในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมเหล่านักออกแบบที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ และมุมมอง แนวคิด ของแต่ละคนที่มีต่องานออกแบบ

Vann Molyvann สถาปนิกเขมรผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างชาติผ่านสถาปัตยกรรมในพนมเปญ

สถาปนิกในตำนานผู้ขับเคลื่อน สถาปัตยกรรมยุค New Khmer Architecture โดยนำแนวความคิดในการออกแบบของ Le Corbusier มาปรับใช้กับวัฒนธรรมบ้านเกิด