Chanakarn

SOMETHING NOUVEAU. KLIMT, MUCHA, BEARDSLEY

พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลแห่งแรกของเมืองไทย เปิดตัวด้วยนิทรรศการผลงานศิลปินอาร์ตนูโว

สัมผัสศิลปะ แสง สี และดนตรีบรรเลง ในรูปแบบดิจิทัลอาร์ต ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นศิลปะในยุคใหม่ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ในนิทรรศการ “SOMETHING NOUVEAU. KLIMT, MUCHA, BEARDSLEY”

นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมากกว่าของใช้ธรรมดา

นักออกแบบ ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและใฝ่ฝันที่จะเดินบนเส้นทางนี้ ในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมเหล่านักออกแบบที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ และมุมมอง แนวคิด ของแต่ละคนที่มีต่องานออกแบบ

Balenciaga จับมือกับ Harry Nuriev เนรมิตให้เสื้อผ้าเก่ามีชีวิตอีกครั้ง

เสื้อผ้าเก่าก็สามารถลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง เมื่ออุตสาหกรรมแฟชั่นและดีไซน์เนอร์กำลังปรับทิศทางการผลิตเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเข้าสู่เศรษฐกิจแบบวงกลม