fbpx

รอดทุกวิกฤต! ด้วย 26 แนวคิดทำธุรกิจนอกตำรา

เคล็ดลับการทำธุรกิจและดำเนินชีวิตของนักคิดและนักธุรกิจยุคใหม่ ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือของพชร สูงเด่น

การเปลี่ยน “วิกฤต” ให้เป็น “โอกาส” ดูจะเป็นทักษะจำเป็นไปแล้วสำหรับคนทำแบรนด์หรือคนทำธุรกิจในยุคนี้ แต่จะเริ่มต้นอย่างไรดี ? พชร สูงเด่น ได้สรุปไว้ในหนังสือ Change From Within ปรับจากข้างใน ก้าวไปข้างหน้า ที่เกิดขึ้นจากการอยากทำหนังสือเกี่ยวกับ Work from Home ในช่วงเหตุการณ์ระบาดของโควิด-19 เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ได้มาจากการพูดคุยระหว่างผู้เขียนกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่เคยมองตัวเองเป็นแค่นักธุรกิจ แต่คือนักคิด นักเขียน นักแก้ปัญหา การอ่านเรื่องราวของผู้ประกอบการและการเปลี่ยนปรับของพวกเขาน่าจะช่วยเปลี่ยนบางอย่างในตัวเราได้

Change From Within จะพาเราไปคุยกับนักคิดและนักธุรกิจยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์นอกตำราที่สามารถนำมาใช้ได้กับทั้งเรื่องงาน ธุรกิจและชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ไลฟ์สไตล์สเปซอย่าง The Commons แบรนด์กาแฟ อาข่า อาม่า และ Roast ไปจนถึงพอดแคสเตอร์ชื่อดังอย่าง Mission to the Moon แม้ธุรกิจจะหลากหลายและไม่ได้มีสูตรสำเร็จเพียงหนึ่งเดียว แต่พชรก็สรุปกลยุทธ์ที่จำเป็นต่อชีวิตยุคใหม่ได้คร่าวๆ 26 ข้อ ดังนี้


1. Assessment ประเมินประมาณ

ทบทวนตัวเองถึงสิ่งที่ผ่านมา ว่าที่ผ่านมาเราทำสิ่งต่าง ๆ ไปเพื่ออะไร สิ่งไหนที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของเรา อะไรที่เราทำได้ดีและควรทำต่อไป อะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องทำแล้วและควรสลัดทิ้งไป ทบทวนว่าเรายังอยู่ในเส้นทางที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าที่จะใช้เวลาของชีวิตเดินต่อไปหรือเปล่า ให้ประเมินตัวเองแบบนี้น้อย ๆ แต่บ่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

“ธุรกิจต้องกระจายช่องทาง คนทำงานก็ต้องกระจายความสามารถตัวเองด้วย ที่เคยคิดว่าทำสิ่งนี้อย่างเดียวรอดแล้ว มันเสี่ยงไป” – วรัตต์ วิจิตรวาทการ เจ้าของ Roast, Roots และ The Commons ทองหล่อ

2. Beginner’s Mind ใจแรก

เปิดใจ มองทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่ ไม่ยึดติดกับการหาความรู้หรือปัญญาจากศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านั้น เชื่อในสัญชาตญาณ ความสงสัยแทนที่จะใช้การวิเคราะห์หรือพิจารณาจากสิ่งที่รู้มาก่อนหน้าแล้วเท่านั้น เปลี่ยนความคิดจากความกลัวความผิดพลาดให้เป็นความตื่นเต้นที่ได้ลอง

3. Choices ทางเลือก

ในแต่ละวันเราต้องเลือกทำหรือไม่ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอ ฉะนั้น การรู้ว่าสิ่งใดคือปัจจัยส่งเสริมการมีชีวิตที่ดี และสิ่งใดคือสิ่งที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ จะช่วยให้เราเลือกทางเลือกที่ดีให้กับตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแม้ว่าทางเลือกนั้นเราอาจจะถูกปฏิเสธ เราก็แค่ต้องพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองต่อไป

4. Deconstruct รื้อโครงสร้าง

รื้อถอนภาพเดิม วิธีการเดิม และค่อย ๆ ปะติดปะต่อให้เกิดสิ่งใหม่ จนเกิดทางเลือกที่เพิ่มเติม แตกต่างไป แล้วจะเห็นว่าเป้าหมายเดิม ภาพเดิม หรือสิ่งเดิม ๆ ยังมีอีกหลายมุมที่สามารถประกอบมันขึ้นมาได้ พยายามละทิ้งความยึดติดให้ได

“There are 360 degrees. Why stick to one ?” – ซาฮา ฮาดิด สถาปนิกมุสลิมหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัล Pritzker Architecture Prize 2004

5. Environment สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามีอิทธิพลต่อตัวเรา ดังคำกล่าวที่ว่า เราเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุด เพราะสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศความรู้สึกต่อตัวเรา เช่น ความไว้วางใจ ความรู้สึกปลอดภัย นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมยังส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมด้วย ดังนั้น ถ้ารู้ว่าอะไรที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตของเรา ก็ควรเอาออก หรือถอยห่างออกมา และพยายามเติมสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เข้าไป ในเมื่อสภาพแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดเรา เราเองก็ต้องเลือกสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อตัวเราขึ้นมาเช่นกั

“เราเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุด” – จิม รอห์น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง


6. Fake it till you make it แสร้งทำจนทำได้

เป็นหลักการหนึ่งของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างให้เหมาะกับกาลเทศะ ให้เข้ากับสถานการณ์ตามแต่ละบทบาทที่เราได้รับ แม้จะดูเหมือนการปลอมพฤติกรรมที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา แต่แท้จริงนั่นคือการฝึกฝนการลองทำ การปรับตัวไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อบทบาทที่เรากำลังรับผิดชอบ หรือคนใหม่ที่เราต้องการจะเป็น

“ตัวตนสามรูปแบบ ตัวตนที่หนึ่งคือตัวเราเอง นิสัยที่เราเป็น ตัวตนที่สองคือกาลเทศะที่เราอยู่ และตัวตนที่สามมาจากบทบาทหน้าที่ของเรา” – ครูแอ๋ว – อรชุมา ยุทธวงศ์ ครูสอนศิลปะการแสดง

7. Get it done ทำให้เสร็จ

ปรับแนวคิดจากการคาดหวังในงานที่สมบูรณ์แบบ งานที่คิดแล้วคิดอีก งานที่คิดเยอะจนทำอะไรไม่ได้เลย เป็นความตั้งใจที่จะทำมันให้เสร็จก่อนแทน เมื่อมีไอเดียก็เริ่มลองเลย แล้วปรับตัวตามฟีดแบ็กที่ได้รับ ดีกว่ารอให้ทุกอย่างดีที่สุดแล้วค่อยปล่อยออกไป และแม้เกิดความผิดพลาดก็ยังนับเป็นสัญญาณที่ดีว่าอย่างน้อยได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้ว จำไว้ว่าบางครั้งความสมบูรณ์แบบมักเป็นศัตรูของสิ่งที่ดี

8. Humble Confidence มั่นใจอย่างอ่อนน้อม

ส่วนผสมระหว่างความมั่นใจกับความอ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนตัวเอง จงอย่าสั่นคลอนต่อเสียงภายนอก และเก็บความมั่นใจในความเป็นตัวเอง ความสบายใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเอาไว้ และในขณะเดียวกันก็ต้องเปิดกว้างและยอมรับความเห็นต่าง ๆ ไม่เอาตนเป็นศูนย์กลาง และคิดเสมอว่าเราสามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ๆ ต่อไปได้เรื่อย ๆ ความมั่นใจจะทำให้เราวางใจในความสามารถของตัวเอง ส่วนความอ่อนน้อมจะช่วยทำให้เราเติบโต

9. Infinite Game เกมอนันต์

ชีวิตคนเราเหมือนลงแข่งในเกมที่ไม่มีวันจบสิ้น ทุก ๆ วันมีขึ้นและมีลงสลับกันไป ชีวิตจึงไม่ใช่การแข่งขันเพื่อเป็นที่หนึ่ง แต่คือการทำได้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยอาศัยประสบการณ์เพื่อจะได้รู้ว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ในกราฟขาขึ้นหรือลงของชีวิต ทุกอย่างจะเคลื่อนไปเสมอ วันที่เราสูญเสียบางอย่างไม่ได้แปลว่าเราพ่ายแพ้ และในวันที่เราอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิต ก็ไม่ได้แปลว่านั่นคือตอนจบของเกมแล้ว อย่าประมาท จงเฝ้ารอดูไปก่อน ไม่รีบร้อนให้ใครมาตัดสิน

“ถ้าเรามีแนวคิดเกี่ยวกับการทำงาน ทำธุรกิจ หรือใช้ชีวิตด้วย infinite mindset โจทย์ของเราจะเปลี่ยนไป ชีวิตจะไม่ใช่การแข่งขันเป็นที่หนึ่ง แต่คือการทำได้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ” – ซิเน็ค


10. Joy สุข

ทำในสิ่งที่อยากทำ ตอบรับกับโอกาสที่เข้ามา อยากลองอะไรก็ลองเลย การลงมือทำจะให้คำตอบด้วยประสบการณ์ตรงกับเราได้ดีที่สุด ฟังตัวเองให้มาก ลองทบทวนตัวเองว่าจริง ๆ แล้วต้องการอะไร งานไหน กิจกรรมไหนที่ทำให้ใจเราเบิกบาน ทบทวนตัวเองซ้ำ ๆ แล้วเราจะค่อย ๆ เห็นว่าใจเราอยู่ทิศไหน มีอะไรที่ดึงดูดเอาไว้อย

“คนชอบคิดว่าที่เราทำงานเยอะ ๆ เพราะมีเป้าหมายเยอะมาก แต่เปล่าเลย เราแค่ทำเพราะอยากทำ ง่าย ๆ แค่นั้นเลย” – กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร เจ้าของเพจแปดบรรทัดครึ่ง


11. Kiss: Keep it simple and stupid อย่างเรียบง่ายและโง่เขลา

หลักในการทำงานที่จะช่วยกำจัดสิ่งไม่จำเป็นออกไป และช่วยเก็บไว้เพียงสิ่งที่มีค่าจริง ๆ คือการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเรียบง่าย ลดความซับซ้อนหรืออะไรที่เกินจำเป็นออกไป เพื่อความสะดวกและคล่องต

“ถ้าคุณอธิบายมันง่าย ๆ ไม่ได้ แปลว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอ” – อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

12. Light and lean เบาและบาง

หลังจากหาความต้องการของตัวเองเจอแล้ว ให้ลองให้เร็วที่สุด ล้มให้เร็วที่สุด และลุกให้เร็วที่สุด อย่าอาศัยเพียงข้อมูลอย่างเดียว การทดลองสร้างต้นแบบจะช่วยให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมว่า ความคิดที่เรามีนั้นใช้กับชีวิตจริงได้ไหม มีส่วนที่ต้องแก้ไขอย่างไรจะได้ปรับตั้งแต่ต้นแบบ ก่อนที่จะเริ่มลงทุนจริง ๆ ทำการวัดผล รับฟีดแบ็ก และปรับต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จงเชื่อว่าสิ่งที่ดีแล้วยังสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้อีก

13. Momentum แรงเคลื่อนที่

ในตอนที่เราต้องเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันไม่ราบรื่น ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังง่าย ๆ ขอให้เข้าใจไว้ว่า ไม่ว่าการออกตัวใด ๆ ก็ตามย่อมมีแรงต้าน แต่หากเราทนทำไปสักพัก ทนทำไปเรื่อย ๆ ก็จะมีแรงอีกประเภทมาช่วยส่งเราต่อไปเอง

“ระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์มีระยะทางกว่า 340,000 กิโลเมตร และในการปล่อยตัวจรวดระยะ 1 กิโลเมตรแรกนั้นต้องใช้เชื้อเพลิงไปถึงครึ่งในการสร้างแรงให้พอต่อการส่งจรวดให้เริ่มลอยตัวเดินทางต่อไปได้…” รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางศรีจันทร์ และเจ้าของเพจ Mission to the Moon 

14. Network เครือข่าย

เมื่อเรารู้สึกชื่นชมใครสักคน ให้เปิดโอกาสให้ตัวเองสร้างความสัมพันธ์กับคนที่คุณอยากรู้จัก การพบเจอผู้คนใหม่ ๆ จะช่วยนำพาเราไปสู่โอกาสและผู้คนในแวดวงใหม่ ๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ การมี networking ที่ดีจะนำมาซึ่งผลงานที่ดีและทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง เรียนรู้ และรักษามาตรฐานตัวเองไว้เสมอ

15. Ownership ความเป็นเจ้าของ

เมื่อต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม จงพยายามสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการคิด พูด ทำ และทดลอง เพื่อให้เกิดภาวะเปิดกว้าง การเน้นไปที่ผลลัพธ์จะช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มได้ดี แสดงให้คนในองค์กรเห็นว่าเมื่อองค์กรอยู่รอด เราก็อยู่รอด พันธกิจขององค์กรคือเป้าหมายของทุกคนในองค์กร

“ปลายทางเป็นยังไง เรายังบอกไม่ได้ แต่อย่างน้อยมันสร้าง engagement และ empower คนในทีมด้วยการทำให้ทุกคนรู้สึกว่าถ้าเขาอยากทำอะไร เขาลองทำได้เลย และมีทีมที่พร้อมจะซัพพอร์ตด้วย” – แคน – นพัชธวัช วงษ์เจริญสิน Change manager ประจำ Glow Story


16. Prototype แบบทดลอง

ในการตามหาชีวิตของตัวเอง ต้องลองทำตามความต้องการของหัวใจ ลองผิดลองถูก เฉไฉออกนอกเส้นทางบ้าง แล้วค่อยวนกลับมาบนเส้นทางที่มีความหมายกับตัวเอง การได้ลองทำอะไรที่หลากหลายถือเป็นกำไรของชีวิต ไม่มีอะไรสูญเปล่า

“เคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าประวัติเราจับฉ่าย เรียนวิศวะ เริ่งงานการเงิน ไปเรียนบริหารธุรกิจ กลับมาเป็นที่ปรึกษา วิทยากร แต่พอมองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าประสบการณ์ต่าง ๆ มันปะติดปะต่อกันอยู่ มีบางอย่างจากสิ่งที่เคยเรียน งานที่เคยทำที่ยังคงส่งผลกับสิ่งที่เราทำ วิธีคิดของเราในวันนี้ พอเลิกสงสัยตัวเองว่าหลงทางหรือเปล่า เรากลับรู้สึกว่าเป็นกำไรชีวิตที่ได้ลองทำอะไรหลากหลาย” – เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล อดีตนักออกแบบจาก Stanford d.school ผู้แปลหนังสือ ‘คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking’ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ลูกคิด

17. Quality over quantity คุณภาพเหนือปริมาณ

จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่มีอยู่ แล้วตัดสิ่งที่ไม่ใช่ที่สุดจนเหลือแค่สิ่งที่ใช่ที่สุด ปักหมุดจุดหมายสักที่จริง ๆ ที่อยากไป แล้วค่อย ๆ ไป การลงแรงไปที่จุดเดียวนั้นมีพลังมากกว่าแรงที่ถูกส่งไปอย่างกระจัดกระจาย

“เราตรวจสอบสินค้าที่กำลังจะออกในอนาคต และพบว่าร้อยละ 30 ของแผนเป็นสิ่งที่ดีมาก ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 70 ก็พอใช้ได้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงพักแผนพวกนั้นเอาไว้ก่อน เราจะได้ลงแรงได้มากขึ้นกับแผนแรก แม้เราได้ผลผลิตน้อยกว่าเดิม แต่เราจะทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม” – สตีฟ จ็อบส์

18. Routine กิจวัตร

การทำซ้ำอย่างมีเป้าหมายจะทำให้เราได้จดจ่อกับปัจจุบัน จงบากบั่น และทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าต่อไป เพราะเราได้เลือกไว้แล้วว่านี่จะเป็นหนทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ แล้วหนทางจะทำให้เราแตกต่าง แตกต่างจากการลงมือทำซ้ำในทุก ๆ วัน

“ความอดทนมันฝึกได้นะ มันฝึกจากความลำบาก จากวินัย คุณฝึกผ่านการวิ่งมาราธอนก็ได้ ฝึกผ่านการเขียนก็ได้” – โจ้ – ธนา เธียรอัจฉริยะ

19. Storytelling เล่าเรื่อง

เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้กำหนดชีวิตเรา แต่เป็นวิธีการเล่าของเราต่างหากที่จะกำหนดชีวิตของเรา ความเชื่อของเรากำหนดความคิด ความคิดกำหนดคำพูด คำพูดกำหนดการกระทำ และคุณค่ากำหนดชะตาชีวิต จงเล่าเรื่องชีวิตตัวเองด้วยความยอมรับโดยสมบูรณ์ ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เราเป็นผู้กำหนดว่า เราจะเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นด้วยความหมายและความรู้สึกที่จะส่งผลต่อเส้นทางอนาคตอย่างไร

20. Transferable skills โยกย้ายทักษะ

ทุกคนมีอาชีพที่หลากหลายได้ วันนี้ไม่มีใครประกอบอาชีพเดียวอีกต่อไป คนหนึ่งจะมีหลายความสามารถ หลายความถนัด การทำงานประจำไปพร้อมกับงานเสริมถือเป็นเรื่องปกติ การเปลี่ยนงาน เปลี่ยนทักษะก็ไม่มีอะไรยากหรือแปลกประหลาด เป็นเพียงแค่อีกสิ่งใหม่ในชีวิต อาจคล้ายกับการกินอาหารที่ไม่เคยกิน หรือขับรถบนเส้นทางที่ไม่เคยไปก็เท่านั้น

21. Unplug ถอดสาย

เพื่อเรียกเวลาและสมาธิกลับคืนมา และค้นพบความว่างเปล่าที่เป็นขุมทรัพย์ของความคิดสำคัญ ๆ ลองถอยตัวเองออกห่างจากโซเชียลมีเดีย ลบแอพพลิเคชั่นโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ออกจากมือถือ ใช้แค่เพียงจากคอมพิวเตอร์แทน และกำหนดการเช็กข้อความต่าง ๆ เป็นช่วง ๆ วันละ 2 – 4 ครั้งต่อวัน ลองใช้เวลาตามลำพัง ทบทวนอยู่กับตัวเอง รักษาสมดุลระหว่างความสันโดษกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อกระตุ้นสติปัญญาและความเบิกบานที่ได้จากความรู้สึกผูกพัน

“ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผมเริ่มสังเกตพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายใจเท่าไร นั่นก็คือการที่ตั้งแต่เช้าตื่นมาจนกระทั่งจบวัน ชีวิตของผมวนเวียนอยู่แต่กับหน้าจอ … เจ้าปีศาจร้ายที่ส่งเสียงร้องตลอดเวลาที่ทำให้ผมไม่สามารถทำเรื่องสำคัญให้เสร็จลงได้” – คริส เบลีย์

22. Value คุณค่า

คุณค่าคือแรงบันดาลใจของผู้คน และเป็นแรงผลักดันผู้คนให้ก้าวไปข้างหน้า ลองตามหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเองไป แล้วมองหาสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณ หรือสิ่งที่ผู้คนชื่นชมในตัวเรา จุดร่วมระหว่างสิ่งที่เราชื่นชมในผู้อื่นและผู้อื่นชื่นชมในตัวเรานี่แหละอาจเป็นคุณค่าที่เรามีโดยไม่รู้ตัว และคุณค่านี้เองจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมว่าเราจะทำหรือไม่ทำสิ่งใด

23. Weird แปลก

ความแปลกในที่นี้คือ ความพิเศษ ไม่ธรรมดา จงกล้า จงมั่นใจในความเชื่อ และความคิดของตัวเอง ไม่อาย ไม่กลัวที่จะแสดงออกมา แม้หลายครั้งอาจถูกมองว่านั่นเป็นความบ้าและทำให้รู้สึกอึดอัดใจ แต่ไอเดียบ้า ๆ ที่ได้ผลจริงมักทำให้รารู้สึกกระอักกระอ่วนในตอนแรก ลองเปลี่ยนไอเดียบ้า ๆ ให้กลายเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์ ยอมรับว่าจริง ๆ แล้วเราต่างมีไอเดียแปลก ๆ อยู่ในหัวกันทั้งนั้น

“ไอเดียดี ๆ นั้นบ้าบอเสมอ จนกระทั่งมันไม่บ้านั่นแหละ” – อีลอน มัสก์

24. Xfuntional ข้ามสาย

ความต้องการของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เสมอ ถ้าอยากได้ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์อะไรสักอย่างขึ้นมา ลองหาความสนใจหรือเป้าหมายร่วมกันกับคนอื่นดู นำความถนัดของทั้งสองสายมาผสมผสานกัน เมื่อเกิดไอเดียที่สนใจร่วมกันแล้วให้สื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอและชัดเจน หลังจากนั้นก็ลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง

“โปรเจ็กต์นี้เกิดขึ้นจากความคิดว่า เราส่งอาหารได้ แต่ป้า ๆ หลายคนส่งไม่ได้ เรามีทักษะด้านการจัดการ เลยคิดว่าทำไมเราไม่รวมอาหารย่านเรา โปรโมตเป็นย่าน ๆ ทำเดลิเวอรี่เลยไหม มีเพื่อนเคยทำบริษัทเดลิเวอรี่มาก่อนก็เลยมาช่วยปั้น เกิดเป็นแอพพลิเคชั่นเดลิเวอรี่สินค้าชุมชนชื่อ Locall.bkk” – ศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย ‘SATARANA’ (สาธารณะ) 

25. Yelp for help ขอความช่วยเหลือ

การร้องขอความช่วยเหลือในที่ทำงานไม่ได้แปลว่าเรากำลังอ่อนแอ และไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นภาระของผู้อื่นด้วยเช่นกัน การขอความช่วยเหลือแสดงให้เห็นว่าเราต้องการการมีส่วนร่วมในการทำงาน และนั่นคือการสร้างประสบการณ์และโอกาสให้ทีมได้ฝึกฝนลองทำสิ่งใหม่ ๆ นอกเหนือจากหน้าที่ตัวเอง

“มันหนักใจ แต่ต้องพูดความจริง ยิ่งสถานการณ์แบบนี้ยิ่งต้องยอมรับว่าเราลำบาก และเราต้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขา พอเราสื่อสารในเชิงขอความช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ก็พร้อมจะช่วย” – วรัตต์ วิจิตรวาทการ เจ้าของ Roast, Roots และ The Commons ทองหล่อ

26. Zoom in ใกล้อีก

การสื่อสารในชีวิตจริงนั้นยังคงสำคัญมากกว่าการใช้เครื่องมือออนไลน์ ในแง่ของการสื่อสารกันภายในทีมเพื่อการแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และไว้ใจกันเอง การสื่อสารด้วยความจริงใจระหว่างกันโดยลดช่องทางออนไลน์จะช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากกว่า

“ถ้าเรามองการประชุมออนไลน์เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ได้มาแทนที่อะไร เราก็จะไม่ต้องตัดสินว่าอะไรดีกว่ากัน เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องให้ผลลัพธ์เดียวกันก็ได้ แต่มันให้อีกประสบการณ์หนึ่ง ซึ่งก็สนุก มีค่าได้ในแบบของมันเอง การทำงานออนไลน์มันเป็นทางเลือก เป็นโซลูชั่นมากกว่าจะเป็นสิ่งที่มาแทนที่อะไร” – บี๋ – นภัส มุทุตานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Gloe Story

หนังสือ Change from within ปรับจากข้างใน ก้าวไปข้างหน้า โดย อิม – พชร สูงเด่น พิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ ราคา 174.25 บาท สั่งซื้อได้ที่นี่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

More to explore

“Yesterday I Was, Tomorrow I Will Be” นิทรรศการแห่งความฝันและความสำเร็จของ “Pomme Chan”

ก้าวสู่โลกที่เปี่ยมไปด้วยแพชชั่น ผ่านผลงานศิลปะตั้งแต่ชิ้นแรกที่น้อยคนจะได้เห็น สู่วันที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพร่วมระยะเวลา 20 ปี