fbpx

DITP ดันงานดีไซน์ไทย ตอบโจทย์ไลฟ์หลังโควิด-19 ผ่านโครงการ T-Style: Thai Spirit

ชูแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยสปิริตความเป็นไทย นำเสนอศักยภาพของแบรนด์ผู้ผลิตและนักออกแบบไทยให้เป็นโซลูชั่นแห่งอนาคต

แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายประเทศ คาดการณ์ว่าการค้าและการลงทุนจะเข้าสู่ภาวะปรกติในไม่ช้า แต่โลกหลังจากนี้ย่อมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม เมื่อวิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยน ของพฤติกรรมการซื้อสินค้า และรูปแบบความต้องการย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

สินค้าไลฟ์สไตล์ ของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เป็นกลุ่มสินค้าที่หลายคนมองว่าจะได้รับความผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  จากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ สิ่งจำเป็นพื้นฐานก่อน อย่าง อาหาร ยารักษาโรค สินค้าอุปโภคบริโภค ก่อนสินค้าฟุ่มเฟือย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ในที่สุดแล้วมนุษย์ต้องกลับไปสู่ความต้องการพื้นฐาน เราเชื่อว่าผู้บริโภค ก็ยังคงต้องการสินค้าไลฟ์สไตล์ที่บ่งบอกถึงสถานะและตัวตน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องตอบโจทย์ฟังก์ชั่นของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วย การเลือกซื้อสินค้าในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้บริโภคจะใส่ใจกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้น และที่สำคัญคือ มองหาสินค้าที่มีคาแรกเตอร์ มีคุณค่าต่อใจ 

ปัจจุบันโลกประสบปัญหาการสะดุดของห่วงโซ่อุปทานการผลิต จากวิกฤตการณ์โควิด-19 บางประเทศมีแรงงาน แต่เป็นเพียงผู้ผลิต ออกแบบและพัฒนาสินค้าเองไม่ได้ ในขณะที่บางประเทศทำได้ แต่เอาท์ซอร์ซการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เมื่อระบบโลกาภิวัตน์ติดขัด การค้าก็สะดุดตาม

ผมเชื่อว่านี่คือโอกาส ในวิกฤติ ความสามารถในการปรับตัวของผู้ผลิตและนักออกแบบไทยเป็นสิ่งที่โลกกำลังต้องการ เรามีผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อตอบรับกับโจทย์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

นอกจากนี้ เรายังมีนักออกแบบที่สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นไทย (Thai Spirit) สร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยให้เป็นที่ยอดรับในระดับสากล นี่คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศริเริ่มโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทยในตลาดสากล T-Style ภายใต้แนวคิืด Thai Spirit นำเสนอศักยภาพของแบรนด์ผู้ผลิตและนักออกแบบที่เต็มเปี่ยมด้วยสปิริตของความเป็นไทยในมิติต่างๆ เพื่อเป็นโซลูชั่นแห่งอนาคต

โครงการ T-Style : Thai Spirit คัดเลือกแบรนด์ผู้ผลิตและนักออกแบบไทยที่มีศักยภาพสูงมาต่อยอด ส่งเสริมให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก โดยประกอบไปด้วย T-Style Brand กลุ่มแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ และ T-Styler กลุ่มนักออกแบบไทยชั้นแนวหน้าที่มีความสามารถ รวมถึงกลุ่มนักออกแบบที่ได้รับรางวัล Design Excellence Award (DEmark) หรือโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีด้วย เป้าหมายคือผลักดันแบรนด์ไซน์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล ผ่านการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ในสื่อไทยและต่างประเทศ การนำผลงานไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้านานาชาติ”

Satawat

แนวคิด Thai Spirit ชูจุดเด่นของอัตลักษณ์งานออกแบบไทย ที่ประกอบไปด้วย ความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ต่าง (Resillience) ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Contradiction) และอารมณ์ขัน (Humor) โดยจิตวิญญาณความเป็นไทยเหล่านี้ มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมและความเชื่อ วิถีชีวิตผูกพันกับศิลปะ สะท้อนออกมาเป็นความละเมียดละไมของงานฝีมือและหัตถกรรมต่างๆ ทำให้สินค้าที่ออกแบบและผลิตด้วยมือคนไทยนั้นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหวังว่าผลงานของดีไซเนอร์และแบรนด์เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยให้กับผู้ซื้อจากทั่วโลกที่มองหาสินค้าและงานออกแบบที่แตกต่าง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในประเทศให้หยิบยกอัตลักษณ์พื้นถิ่นมาเป็นจุดเด่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าต่อไปอีกด้วย

นอกจากนี้ T-Style  ยังให้ความสำคัญกับงานออกแบบเพื่อความยั่งยืน คัดสรรสินค้าที่คำนึงถึงการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนครบเกิดเป็นวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใช้ซ้ำ (Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ (Re-material)

เมื่ออัตลักษณ์เฉพาะตัว ทักษะทางเชิงช่าง รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทย มาพบกับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตระดับโลก จะเห็นได้ว่าสินค้างานออกแบบไทยนั้นสามารถโลดแล่นอยู่ในระดับเดียวกับประเทศชั้นแนวหน้าในอุตสาหกรรมออกแบบโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ T-Style : Thai Spirit ได้ที่นี่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

More to explore

“Yesterday I Was, Tomorrow I Will Be” นิทรรศการแห่งความฝันและความสำเร็จของ “Pomme Chan”

ก้าวสู่โลกที่เปี่ยมไปด้วยแพชชั่น ผ่านผลงานศิลปะตั้งแต่ชิ้นแรกที่น้อยคนจะได้เห็น สู่วันที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพร่วมระยะเวลา 20 ปี