fbpx

Kooper Podcast #02 เยี่ยมบ้านกึ่งแกลเลอรี่ของ อตินุช ตันติวิท ผู้ก่อตั้ง ATTA Gallery เล่าความท้าทายในอาชีพ ‘แกลเลอริสต์’

เยี่ยมบ้าน ชมงานศิลปะสะสม และฟังคุณเจื้อย - อตินุช ตันติวิท คุยลึกถึงอาชีพ 'แกลเลอริสต์' และระบบการทำงานในโลกการค้าศิลปะที่ยังมีความท้าทายใหม่ๆ เสมอ

“คนทำแกลเลอรี่ไม่ได้สบายอย่างที่หลายคนคิด” podcast นี้เราจับเข่าคุยกับแกลเลอริสต์มืออาชีพ อตินุช ตันติวิท กับเส้นทางที่เธอเลือกเองว่าจะสลับหมวกหลายใบเพราะอยากให้คนไทย ‘เข้าใกล้’ ศิลปะมากขึ้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

More to explore

“Yesterday I Was, Tomorrow I Will Be” นิทรรศการแห่งความฝันและความสำเร็จของ “Pomme Chan”

ก้าวสู่โลกที่เปี่ยมไปด้วยแพชชั่น ผ่านผลงานศิลปะตั้งแต่ชิ้นแรกที่น้อยคนจะได้เห็น สู่วันที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพร่วมระยะเวลา 20 ปี