สถาปัตยกรรมยุคใหม่ ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากยูเนสโก

นอกจากโบราณสถานแล้ว สถาปัตยกรรมยุคใหม่ก็สามารถเป็นมรดกโลกได้เช่นกัน ซึ่งในปีนี้ อาคารสถาปัตยกรรม 8 แห่งที่ออกแบบโดย Frank Lloyd Wright ได้รับสถานะเป็นมรดกโลกเรียบร้อยหลังจากใช้เวลาดำเนินการมา 15 ปี และนี่คือส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นนิสต์ที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วที่เรารวมมาให้ชมกัน
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
  • Guggenheim Museum
    อาคาร Guggenheim Museum ออกแบบโดย Frank Lloyd Wright เพิ่งได้รับสถานะนี้สดๆ ร้อนๆ ในปีนี้

0/5 (0 Reviews)

More to explore

Trimode Studio (T Styler)

Trimode Studio

Thailand’s leading multidisciplinary designer with a distinctive character

Kooper Logo

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new articles