Misophonia เมื่อเสียงธรรมดาๆ ทำให้รู้สึกเหมือนจะเป็นบ้า

ภาวะผิดปกตินี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำงานเท่านั้น แต่อาจมีผลต่อการเข้าสังคมและสุขภาพจิตในระยะยาว
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Mad man hearing voices

เคยรู้สึกหงุดหงิดไหมเวลาได้ยินเสียงบางอย่างมากวนใจติดต่อกันเวลานานๆ โดยเสียงที่ว่านั้นอาจจะเป็นเสียงการจราจรที่อยู่รอบๆ ตัว เสียงคนรอบข้าง เสียงการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดังหึ่งอยู่ตลอดเวลา เสียงเคี้ยวอาหารของเพื่อนร่วมโต๊ะ หรือแม้แต่เสียงนาฬิกาที่เดินติ๊ก…ติ๊ก…ติ๊ก ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนี้ คุณอาจจะกำลังกับภาวะที่เรียกว่า Misophonia อยู่ก็ได้

Misophonia คือภาวะผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดจากสิ่งเร้าทางเสียง ซึ่งมักจะเป็นเสียงธรรมดาๆ ในชีวิตประจำวันที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจ ซึ่งความผิดปกติทางอารมณ์ที่ว่าอาจอยู่ในรูปแบบของความโกรธ ความรำคาญ ไปจนถึงอาการสติแตกจนหนีเตลิดไปไกล โดยผู้ที่ประสบกับภาวะนี้บางคนบอกว่าพวกเขารู้สึก “เหมือนจะเป็นบ้า” จากการได้ยินเสียงเหล่านี้ต่อเนื่องกันระยะหนึ่ง
แม้สาเหตุจะยังไม่แน่ชัด แต่มีการสันนิษฐานกันว่าหนึ่งในสาเหตุของภาวะ Misophonia นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองในส่วนของความจำระยะยาว การควบคุมความรู้สึกกลัวและอารมณ์ต่างๆ ที่ดูจะมีความเซนซิทีฟกว่าปกติ 

แล้วภาวะนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้าง? นักวิจัยชี้ว่าผู้ประสบกับภาวะนี้อาจประสบกับปัญหาในการเข้าสังคมได้ เนื่องจากมักจะเกิดความกังวลเมื่อต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีเสียงรบกวนมากๆ ทำให้กลายเป็นคนเก็บตัวมากยิ่งขึ้น และใช้เวลากับคนอื่นน้อยลง โดยภาวะนี้มีตั้งแต่อาการอ่อนๆไปจนถึงขั้นรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาทางจิตไปเลยทีเดียว และเนื่องจากอาการนั้นคล้ายกับภาวะวิตกกังวลและ OCD มาก การวินิจฉัยจึงยิ่งยากมากขึ้นไปอีก

ถ้าเป็นแล้วจะแก้ไขหรือบรรเทาได้อย่างไร? นอกจากจะเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้ว การหาหูฟังมาเสียบไว้เวลาต้องการความเงียบเวลาต้องอยู่กับคนอื่นก็สามารถช่วยได้ระดับหนึ่ง หรือการไปพบกับนักจิตวิทยาเพื่อรับการบำบัดโดยวิธี Cognitive Behavioral Therapy โดยจิตแพทย์ก็สามารถช่วยได้ในบางกรณีเช่นกัน


More to explore

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เปิดตัวทีมบริหารใหม่ มุ่งขับเคลื่อนโรงแรมไปข้างหน้าด้วยแนวคิด Revival of The Original

จับคู่ผู้บริหารชั่วโมงบินสูง 30 ปี กับผู้จัดการหนุ่มที่รู้จริงเรื่องตลาดคนรุ่นใหม่ ผนึกกำลังสื่อเอกลักษณ์ความเป็น ‘มณเฑียร’ ถึงชาวไทยและชาวโลก

Kooper Logo

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new articles