fbpx

Kooper พาคุณมูฟออน กับนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร ออน เดอะ มูฟ”

ปลุกกระแสพื้นที่ย่าน “สามยอด - วังบูรพา - พาหุรัด” เรียนรู้อดีตของศูนย์กลางความเจริญของกรุงเทพฯในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากสังคมจารีต สู่โลกสมัยใหม่แบบตะวันตก

นิทรรศการหมุนเวียน ชุด “พระนคร on the Move”: “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ก้าวย่างบนเส้นทางอย่างตะวันตก นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่จากมิวเซียมสยาม ที่พาทุกคนไปรู้จักกับย่านการค้าที่ในอดีต เคยได้ชื่อว่าเป็น “ศูนย์กลาง” แห่งใหม่ของพระนครในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามจากโลกตะวันตก 

นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร ออน เดอะ มูฟ”

พื้นที่แห่งนี้จึงเปรียบเหมือนสถานบ่มเพาะการปรับตัวสู่โลกสมัยใหม่ ให้สยามอยู่รอดและผสานรอยต่อพร้อมเข้าสู่สังคมตะวันตกอย่างเต็มตัวเช่นในปัจจุบัน โดยนิทรรศการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 1 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) .

นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร ออน เดอะ มูฟ”

ภายในนิทรรศการชุดนี้ แบ่งออกเป็น 7 โซนด้วยกันประกอบด้วย โซนที่ 1 มีอะไรในแผนที่ โซนที่ 2 ช่างฝรั่ง กับวังสยาม โซนที่ 3 ช่างฝรั่ง โรงชักรูป โซนที่ 4 หมอยาฝรั่ง ห้างบีกริม โซนที่ 5 ห้างสรรพสินค้า พ่อค้านานาชาติ โซนที่ 6 มหรสพฝรั่ง โรงหนังนำสมัย โซนที่ 7 ก้าวย่างอย่าง “สามยอด” 

นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร ออน เดอะ มูฟ”

โดยความพิเศษของนิทรรศการชุดนี้ นอกจากผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินกับนิทรรศการแล้ว ยังสามารถร่วมกิจกรรมพิเศษในชื่อกิจกรรม “พระนคร On Foot” คู่มือท่องย่านชุดพิเศษที่ชวนผู้ชมร่วมก้าวย่างบนเส้นทางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) จากสถานี “สนามไชย” เดินทางสู่สถานี “สามยอด”ท่องย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ที่ให้ผู้ชมได้ได้ แชะ ชิม ช้อป พร้อมสร้างประสบการณ์จริงผ่าน 34 จุด และ 36 Hashtag แบ่งปันประสบการณ์กันต่อบนโลกออนไลน์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับแผนที่ “พระนคร On Foot” หลังจากชมนิทรรศการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร ออน เดอะ มูฟ”

สำหรับนิทรรศการ “พระนคร on the Move”: “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ก้าวย่างบนเส้นทางอย่างตะวันตก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 1 มีนาคม 2563 วันอังคาร – วันอาทิตย์ (พิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการวันจันทร์) เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ที่มีความประสงค์จะนำนักเรียน นักศึกษาเข้าชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะสามารถทำหนังสือแสดงความจำนงขอเข้าใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย .

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 หรือ www.museumsiam.org .

#พระนครOnTheMove #สามยอด #วังบูรพา #พาหุรัด #ก้าวย่างบนเส้นทางอย่างตะวันตก #MuseumSiam #ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

More to explore

“Yesterday I Was, Tomorrow I Will Be” นิทรรศการแห่งความฝันและความสำเร็จของ “Pomme Chan”

ก้าวสู่โลกที่เปี่ยมไปด้วยแพชชั่น ผ่านผลงานศิลปะตั้งแต่ชิ้นแรกที่น้อยคนจะได้เห็น สู่วันที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพร่วมระยะเวลา 20 ปี