fbpx

Color of Charoenkrung สีสันเจริญกรุง โครงการสู้โควิดของคนสร้างสรรค์

CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย

จากวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้จัดหาโครงการเพื่อมาสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 15 สาขา และเกิดเป็นโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ …ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” โดยแบ่งการสนับสนุนและช่วยเหลือใน 3 ด้านหลัก คือ การจ้างงานตรง 6 สาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน ช่างภาพ นักออกแบบ นักดนตรี ศิลปินกราฟฟิตี้ และนักออกแบบกราฟิก การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่าง Lazada และ JD Central เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่มีสินค้าอยู่แล้วให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และการจัดทำคอร์สออนไลน์ เพื่อการปรับทักษะ เพิ่มความรู้ และต่อยอดไอเดียที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการประกอบธุรกิจในอนาคต ซึ่งผลลัพธ์ก็ทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้าไปได้ และมีภูมิคุ้มกันเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาว ซึ่งหนึ่งในโครงการจ้างงานตรงที่น่าสนใจที่ช่วยสร้างสีสันให้กับย่านเจริญกรุงในช่วงวิกฤตการณ์ก็คือ โครงการจ้างงานศิลปิน Color of Charoenkrung ที่ได้ศิลปินมาช่วยสร้างผลงานกว่า 30 ชิ้น ตามจุดต่าง ๆ ทั่วเจริญกรุง อาทิ

สีสันเจริญกรุง โดย สรัล ตั้งตรงสิทธิ์ ณ ร้าน Fotoclub BKK ซอยเจริญกรุง 32

Colour-of-Charoenkrung

Bird’s Eye View โดย WISHULADA ณ ร้าน Tokyo Hot ซอยเจริญกรุง 43

Bird's Eye View

Mirror Of Aged โดย เขมพงศ์ รุ่งสว่าง ณ ร้าน Tokyo Hot ซอยเจริญกรุง 43

Mirror-Of-Aged

LOCALISM โดย TNOP DESIGN ณ หจก. เจ เฮนรี่ ยูเวลเลอร์ส ซอยเจริญกรุง 47

LOCALISM

MONOPOLY โดย Bunjerd.Boy ณ หจก. เจ เฮนรี่ ยูเวลเลอร์ส ซอยเจริญกรุง 47

MONOPOLY

We’re Human. โดย ease-studio ณ ก าแพงทางเข้าวัดม่วงแค ซอยเจริญกรุง 34

We’re Human

Weaving Culture โดย Kitt.Ta.Khon ณ ก าแพงทางเข้าวัดม่วงแค ซอยเจริญกรุง 34

Weaving-Culture

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

More to explore

“Yesterday I Was, Tomorrow I Will Be” นิทรรศการแห่งความฝันและความสำเร็จของ “Pomme Chan”

ก้าวสู่โลกที่เปี่ยมไปด้วยแพชชั่น ผ่านผลงานศิลปะตั้งแต่ชิ้นแรกที่น้อยคนจะได้เห็น สู่วันที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพร่วมระยะเวลา 20 ปี