Design

พื้นที่ชีวิตหลังโควิด-19 : สถาปัตยกรรมและการออกแบบต้องตอบรับวิถีใหม่ของผู้คนอย่างไร

ค้นหาความน่าจะเป็นหลังมหากาพย์โคโรน่าไวรัส ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และชีวิตเมือง

สนามเด็กเล่นจากวัสดุธรรมชาติ Magic Circle ลงทุนต่ำ แต่ความสุขล้น

กลุ่มสถาปนิกไทยพัฒนาโมเดลสนามเด็กเล่นจากวัสดุธรรมชาติ เน้นต้นทุนต่ำ แต่ความยั่งยืนสูง เป็นต้นแบบให้โรงเรียนชนบททั่วประเทศ

DITP ดันงานดีไซน์ไทย ตอบโจทย์ไลฟ์หลังโควิด-19 ผ่านโครงการ T-Style: Thai Spirit

ชูแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยสปิริตความเป็นไทย นำเสนอศักยภาพของแบรนด์ผู้ผลิตและนักออกแบบไทยให้เป็นโซลูชั่นแห่งอนาคต