fbpx

Travel

Hotel Gahn โรงแรมแห่งความภูมิใจในชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมบาบ๋า-ย่าหยา ของพังงา

ธุรกิจโรงแรมที่ตั้งใจเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวจากชายทะเลเขาหลักมาพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนดั้งเดิม

Doi Silver Museum พิพิธภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาในหุบเขาเมืองปัว

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเขาผ่านเครื่องประดับเงินที่ชาวเขาเผ่าเย้าใช้ในชีวิตประจำวันที่พิพิธภัณฑ์เล็กๆ ในจังหวัดน่าน