fbpx

Productivity

Shortcut-Kooper

15 คีย์ลัดในการใช้คอมพิวเตอร์ที่น่าทำตาม!

การทำงานตามปกติ บนคอมพิวเตอร์ด้วยการลากเม้าคลิก อาจทำให้การทำงานไม่คล่องตัวเท่าที่ควร คีย์ลัด หรือ ช็อตคัต (Shortcut) พวกนี้จะทำให้คุณคล่องตัวมากขึ้น