Kengo Kuma สถาปนิกญี่ปุ่นผู้สร้างเอกลักษณ์ให้กับงานผ่านวัสดุ

สถาปนิกผู้ออกแบบสเตเดียมของ Tokyo Olympics นี้อาจจะเป็นที่รู้จักจากงานไม้แสนแปลกตา แต่สิ่งที่เขาสนใจจริงๆ คือการทดลองเรื่องวัสดุที่เปลี่ยนไปในแต่ละที