fbpx

Suwit Wongrujirawanich

เป็นเหมือนร้านค้าสร้างสรรค์ที่ชวนให้ใครต่อใครมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตั้งแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจนถึงดีไซน์ในอีกซีกโลก อีกมุมหนึ่งเขาคือคนล่องเรือ เดินเมืองเก่า ที่ไม่เคยหยุดเดินทางเพราะความหลงใหลวิถีชีวิตท้องถิ่น

mm

สนทนากับ ดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์ เรื่องย่านเก่าเล่าใหม่ และการแปลงเมืองโดยครีเอทีฟชน

เมื่อสองกูรูเรื่องเมืองเก่านัดกันร่ำน้ำชา พร้อมสนทนาเรื่องการเปลี่ยนย่านแปลงเมืองที่กำลังร้อนแรงสุดๆ ในขณะนี้