โบ Nosh Nosh พาเยี่ยมโรงบ่มสาเกที่ดีที่สุดในโลก ณ เมืองยูซาว่า

เมื่อ โบ – สลิลา แห่ง Nosh Nosh เล่าเรื่องการผลิตสาเกคุณภาพดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากโรงบ่ม Shirataki Sake Brewery