fbpx

moopiing

“TAKTAI…ยินดีที่ได้รู้จัก“ เปิดตัวแบรนด์ผ้าไทยที่ทอจากไผ่ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความยั่งยืน

แบรนด์สินค้าแฟชั่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอผ่านสินค้าไลฟ์สไตล์อันหลากหลาย จากเส้นใยธรรมชาติและเส้นไยรีไซเคิลที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยฝีมือคนไทย

Kooper พาคุณมูฟออน กับนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร ออน เดอะ มูฟ”

ปลุกกระแสพื้นที่ย่าน “สามยอด – วังบูรพา – พาหุรัด” เรียนรู้อดีตของศูนย์กลางความเจริญของกรุงเทพฯในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากสังคมจารีต สู่โลกสมัยใหม่แบบตะวันตก