fbpx

Kooper

สนามเด็กเล่นจากวัสดุธรรมชาติ Magic Circle ลงทุนต่ำ แต่ความสุขล้น

กลุ่มสถาปนิกไทยพัฒนาโมเดลสนามเด็กเล่นจากวัสดุธรรมชาติ เน้นต้นทุนต่ำ แต่ความยั่งยืนสูง เป็นต้นแบบให้โรงเรียนชนบททั่วประเทศ