เที่ยวลอนดอนฉบับภัณฑารักษ์นักสำรวจที่ไม่เคยใช้ทิศจำทาง

‘ลอนดอน’ ในมุมของนักจัดการวัฒนธรรม อาจไม่ได้เนี้ยบ แต่ก็มีเสน่ห์เสมอ