สถาปัตยกรรมยุคใหม่ ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากยูเนสโก

นอกจากโบราณสถานแล้ว สถาปัตยกรรมยุคใหม่ก็สามารถเป็นมรดกโลกได้เช่นกัน ซึ่งในปีนี้ อาคารสถาปัตยกรรม 8 แห่งที่ออกแบบโดย Frank Lloyd Wright ได้รับสถานะเป็นมรดกโลกเรียบร้อยหลังจากใช้เวลาดำเนินการมา 15 ปี และนี่คือส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นนิสต์ที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วที่เรารวมมาให้ชมกัน