Search Results for: ดอกไม้

PHKA-Studio-03

รวมนักจัดดอกไม้ไทยผู้รังสรรค์ศิลปะผ่านความงามแห่งสีสันและพันธุ์พืช

เพราะดอกไม้สื่อสารเรื่องราว สร้างอารมณ์ และแทนความรู้สึกได้ นักจัดดอกไม้จึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะผู้ส่งสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

7 สายงาน ‘นักวาดภาพประกอบ’ ที่ยึดเป็นอาชีพได้จริง

ทุกวันนี้นักวาดภาพประกอบทำงานอะไรกันอยู่บ้าง มาเจาะลึกรูปแบบการทำงานของสายอาชีพนี้ว่าครอบคลุมธุรกิจไหนที่คุณสนใจ