fbpx

KOOPER JOURNAL
ISSUE 01

Crafts in the

21th Century


Kooper ขอพาคุณออกสำรวจวงการคราฟท์แห่งศตวรรษที่ 21
ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคราฟท์กับธุรกิจ ความเชื่อมโยงระหว่างงานฝีมือกับเครื่องจักร
และบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะช่วยผลักดัน
ให้งานคราฟท์ก้าวต่อไปข้างหน้า

"คราฟท์กำลังเติบโตหรือบิดเบือนออกจาก
รากเหง้าของมันกันแน่"

?

Hand vs Machine


" จำเป็นไหมที่มนุษย์ และเครื่องจักร
ต้องอยู่ในโลกคู่ขนาน ? "

คราฟท์กับเทคโนโลยีจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ อย่างไร 

เราคุยกับคุณมิญชญา ชโยสัมฤทธิ์ แห่ง The Archivist ถึงประเด็นนี้

ห้องทดลองของช่างศิลป์

Artisanal Fablab

ติดตามเทรนด์ใหม่ในโลกงานฝีมือ และวิถีการทำงานร่วมกันระหว่าง ‘เทคโนโลยี’ และ ‘ฝีมือช่าง’ นำมาสู่ปรากฏการณ์ใหม่ของคราฟท์แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ต่อยอดทักษะโบราณสู่ความเป็นนวัตกรรมได้แบบเหนือชั้น

Talking Craft

"คนที่ชอบทำงานฝีมือ
ธรรมชาติของเขาคือ...
เขามีความสุขกับการได้ทำ"

คราฟท์ คือ
ทางออกของโลกลักชัวรี่
หรือกลับกัน?

เราพาไปดูโครงการของแบรนด์ระดับโลก
ที่พูดถึงประเด็นนี้

Meilleur
Ouvrier
de France

ภาครัฐจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานฝีมือได้อย่างไร?
คราวนี้เราขอชวนคุณไปฝรั่งเศสเพื่อดูเบื้องหลังโครงการ
ปลุกปั้นช่างฝีมือแห่งชาติ

" คนคนหนึ่งหล่อหลอมตัวตนของเขา จากอะไรบ้างการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมประสบการณ์ หรืออื่นใดอีก "

ติดตามตัวอย่างของ ‘คนต่อมือ’ กลุ่มเล็กๆ ในสังคม ที่ร่วมส่งพลังให้งานหัตถศิลป์พื้นถิ่นยังคงทอแสงในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพียงของสูงที่จับฝุ่นอยู่บน ‘หิ้ง’ หรือนอนนิ่งอยู่แค่ใน ‘หีบ’"

ถ้าเราต้องการสร้างทายาทให้งานหัตถศิลป์ เด็กรุ่นใหม่ก็ต้องไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด


"ฟังนิทานผ้าทอของ ‘ลุงปุ๊’ ที่จะทำให้คุณค่อยๆ เห็นเสน่ห์ความแตกต่างระหว่างผ้าซื่นลื้อที่ทอจากบ้านท่าฟ้า เมืองงา บ้านนาแล เรื่อยไปจนถึงเมืองอู (ประเทศจีน) และเมืองล้าเชียว (ประเทศเวียดนาม) พร้อมติดตามแนวทางการพลิกโมเดลสืบทอดทายาทหัตถศิลป์ ที่ตั้งต้นจากธุรกิจ ผ้าปักทองหลวง’