ถอดรหัสเฉดสีผ่านภาพถ่ายของ มานิต ศรีวานิชภูมิใน ‘Pink, Black & Blue’

นิทรรศการภาพถ่ายเดี่ยว โดย มานิต ศรีวานิชภูมิ