เยี่ยมชม Atelier Vela ชุมทางนักสร้างสรรค์แห่งใหม่ที่นครนายก

ชมสถาปัตยกรรมสวยๆ พร้อมนิทรรศการ งานออกแบบ และคอลเลคชั่นบอนสี ที่ชุมชนใต้ร่มไม้ที่นครนายก