จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์กับงาน สถาปนิก’66 ภายใต้แนวคิด “ตำถาด : Time of Togetherness”

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน