“สาดปาหนัน” สร้างวิถีสู่คุณค่าเศษเส้นตอกเตย

เปลี่ยนเศษเส้นตอกเตย วัสดุเหลือใช้จากงานหัตถกรรมปาหนัน ให้เป็นงานออกแบบมากคุณค่า