เมื่อมื้ออาหารถ่ายทอดรสชาติและเรื่องราวผ่านงานศิลปะในรูปแบบ AR

TENSHINO X NUSS PICHAYA เปิดประสบการณ์ทานอาหารในรูปแบบใหม่ที่ใช้ศิลปะมาเติมเต็มรสชาติ