จากศิลปะการร้อยพวงมาลัย สู่ Siam Collection โดย ภัทรา พอร์ซเลน

ผลงานใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก