ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์เพ้อฝันในนิทรรศการ Blue Fantasy โดย กมลลักษณ์ สุขชัย

เมื่อประวัติศาสตร์ถูกอำนาจคัดสรร อัตลักษณ์และความรู้สึกนึกคิดถึงตัวตนของเราผู้อาศัยอยู่ในโรงละครที่เต็มไปด้วยความโป้ปดนี้จึงถูกดัดแปลงและควบคุม ผลงานชุด “Blue Fantasy – ประวัติศาสตร์เพ้อฝัน” โดย กมลลักษณ์ สุขชัย ศิลปินช่างภาพชาวไทยที่มีผลงานโดดเด่นจากการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายแบบคอลลาจ จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกเพ้อฝันอันแปลกตาโลกที่ตำนานและพงศาวดารเก่าแก่ของไทยถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงแต่งโรยประดับลงบนโครงสร้างสังคมร่วมสมัย ตีกรอบความเชื่อและเพิ่มพูนอำนาจให้แก่รัฐในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ผลงานชุดนี้จะนำเสนอศิลปะภาพปะติดแบบคอลลาจ ผ่านส่วนประกอบของภาพถ่าย รูปวาด จดหมาย ตลอดจนเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สอดประสานกัน เพื่อสะท้อนถึงมิติอันซับซ้อนของความไม่-เท่าเทียมเชิงระบบ ตลอดจนความเหลื่อมล้ำที่สืบเนื่องมาจากบันทึกประวัติศาสตร์ ซึ่งมักอุทิศให้แก่การเชิดชูเหล่าวงอวตาร วรรณกรรมเหล่านี้ถูกคัดสรรบางส่วนขึ้นมาเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนความจริงทางประวัติศาสตร์อันเป็นปริศนา แทนที่ด้วยเนื้อหาที่จัดทำขึ้นใหม่ พร้อมสำรวจและตั้งคำถามถึงนิยามของ “ประวัติศาสตร์” ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีส่วนในการสร้างและกำหนดทั้งอัตลักษณ์ ความปรารถนา ตลอดจนจิตสำนึกความเป็นเจ้าของของผู้คนในสังคม เมื่อประวัติศาสตร์ถูกอำนาจคัดสรร อัตลักษณ์และความรู้สึกนึกคิดถึงตัวตนของเราผู้อาศัยอยู่ในโรงละครที่เต็มไปด้วยความโป้ปดนี้จึงถูกดัดแปลงและควบคุม ข้อโต้แย้งทางศิลปะของกมลลักษณ์ที่แสดงออกผ่านผลงาน “Blue Fantasy” นั้น คล้ายคลึงกับ “อุปมานิทัศน์เรื่องถ้ำ” ของนักปราชญ์ชาวกรีกเพลโต ซึ่งบรรยายให้เห็นว่าการเฝ้าดูเงาที่ฉายบนผนังถ้ำกลายมาเป็นชุดความจริงของเหล่านักโทษได้อย่างไร โดยที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงที่ถูกต้องของโลก นักโทษเหล่านั้นเพียงแต่ถูกปกครอง ครอบงำ และควบคุมด้วยเรื่องเล่าเหนือจินตนาการผ่าน “การแสดงหุ่นกระบอก” ที่ผู้มีอำนาจเหนือกว่ามอบให้เท่านั้น “Blue Fantasy” จึงเปรียบเสมือนม้าโทรจันของกมลลักษณ์ ที่ถูกส่งเข้าไปในถ้ำเพื่อเรียกคืนความยุติธรรมและความเท่าเทียมของสังคมผ่านการตีแผ่ชำแหละเรื่องราวอันเพ้อฝัน และบรรดาเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติที่ทำให้อำนาจทางการเมืองส่องประกายโดดเด่นและมีความหมายสำคัญต่อประวัติศาสตร์การปกครองของไทยตลอดมา ในผลงานภาพชุด “Blue Fantasy” กมลลักษณ์มอบอำนาจให้เหล่าผู้ถูกปกครองลองเขียนและสร้างประวัติศาสตร์ของพวกเขาขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อสร้างความหมายของการมีชีวิตและความรู้สึกถึงตัวตนขึ้นใหม่ …

ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์เพ้อฝันในนิทรรศการ Blue Fantasy โดย กมลลักษณ์ สุขชัย Read More »