Awakening Bangkok – RE:VIVE ปลุกสีสันถนนวัฒนธรรมย่านสร้างสรรค์ ด้วยศิลปะและแสงไฟ

รวมไฮไลต์และข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนไปสัมผัสแสงไฟ และปลุกแรงบันดาลใจในย่านกรุงเก่า