ธรรมชาตินิยมในงานศิลปะ โดย วีรภัทร สิทธิพล 

นิทรรศการเดี่ยวเปิดตัวแกลเลอรี่ใหม่ Over The Influence Bangkok