สายน้ำและความทรงจำ ในนิทรรศการศิลปะ MemOyoU โดย สันติ ลอรัชวี

สันติ ลอรัชวี กับความทรงจำ 10 ปีที่ถูกนำมาเล่าใหม่ผ่านงานศิลปะ