รอล์ฟ วอน บูเรน | มือคนไทยพิเศษกว่าใครในโลก

ฟังความคิดของนักสร้างงานศิลป์ชั้นครู เจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่และของแต่งบ้าน Lotus Arts de Vivre ผู้เชื่อมั่นว่าเมืองไทยมีสิ่งดีมากมายที่นักออกแบบรุ่นใหม่ต้องสืบสาน