Pssyppl. ศิลปินผู้ใช้ศิลปะเป็นอาวุธและเครื่องมือหารายได้ไปพร้อมกัน

พูดคุยกับ ‘ม่อน’ ศิลปินเจ้าของเพจ Pssyppl. ผู้วาดผลงานเสียดสีการเมือง ถึงวิธีการทำงาน และการหารายได้ แบบที่เขาไม่ได้บอกในภาพ