รอดทุกวิกฤต! ด้วย 26 แนวคิดทำธุรกิจนอกตำรา

เคล็ดลับการทำธุรกิจและดำเนินชีวิตของนักคิดและนักธุรกิจยุคใหม่ ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือของพชร สูงเด่น