fbpx

December 4, 2020

10 ศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่เรียกร้องประชาธิปไตยผ่านงานศิลปะ

เมื่อศิลปินไทยใช้ศิลปะเป็นอาวุธในการเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสันติวิธี ด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์ อารมณ์ขัน และการเสียดสีสังคม