Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok ดีไซน์สตูดิโอและสอนออกแบบโดยแบรนด์ระดับโลกที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำ

ปรัชญาการออกแบบของยาคอบ เยนเซ่น หนึ่งในมาสเตอร์ของสแกนดิเนเวียนดีไซน์ ที่เน้นการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผ่านการลงมือทำ