Gift Lee แชร์ 8 แนวคิดการทำอาชีพ Creator ให้ประสบความสำเร็จ

ถอดรหัสความคิด กิ๊ฟ – วริษฐา ลีลเศรษฐพร คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายวิช่วลที่กำลังมาแรง ว่าด้วยวิธีคิดในการทำงาน การออกแบบเนื้อหา รวมถึงการตั้งเป้าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สองในชีวิต