การกลับมาของโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ บนเส้นทางพลิกฟื้นมรดกศิลป์สู่ไลฟ์สไตล์โฮเทล

เรื่องเล่าของโรงแรมระดับไอคอนิก ที่ผสานมรดกศิลป์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ไว้ด้วยกัน