ใดๆ ในโลกล้วนมี ‘เรื่องเล่า’ เมล็ดกาแฟก็เช่นกัน

Storytelling คือกลยุทธ์การขายอย่างหนึ่ง และ Nespresso คือแบรนด์ที่เข้าใจพลังแห่งการเล่าเรื่องนี้เป็นอย่างดี