อยากซื้องานศิลปะร่วมสมัย ซื้ออย่างไรให้มีศิลปะ (The Art of Buying Art)

ไม่ว่าคุณอยากเดินบนเส้นทางนักสะสม หรือแค่อยากซื้องานอาร์ตไว้ตกแต่งบ้าน เรามีเทคนิกการจัดสรรเวลา งบประมาณ และแนวทางการเริ่มต้นซื้องานศิลป์มาฝากกัน