อิเคบานะแบบญี่ปุ่น ผสมผสานกับพืชพรรณจากทุกที่ โดยมัทนา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

สไตลิสต์ชาวไทยที่หลงใหลในความงามของการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น