งานทัศนศิลป์แบบ digital art โดยฝีมือของศิลปินนักวาดไทย

เอกชัย มิลินทะภาส กับการบอกเล่าวัฒนธรรมไทยผ่านเส้นสายอันทรงพลัง