Man stressed while working on laptop

อยู่กับ “โควิด” อย่างไรไม่ให้เครียดจนสติแตก

วิธีดูแลสุขภาพจิตตัวเองให้แข็งแรงระหว่างวิกฤตการณ์นี้