มุก – พรทิพย์ อรรถการวงศ์ สร้างมัลติสเปซ ATT19 ให้คนรุ่นใหม่ไม่กลัวศิลปะ

เมื่อเจเนอเรชั่นที่สองของครอบครัวแกลเลอริสต์อยากสร้างวัฒนธรรมการเสพงานศิลป์ให้เป็นมิตรกับคนทุกคน