จิบกาแฟบ้านอาจารย์ฝรั่ง กับผู้ก่อตั้ง Craftsman Roastery

นั่งคุยกับ แวว – เนตรนภา นราธัศจรรย์ coffee lover ที่ต่อยอดแพชชั่นเป็นธุรกิจในฝันได้สำเร็จ