fbpx

February 7, 2020

นิทรรศการภาพถ่ายของผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน

สายใยระหว่าง ‘เทียด’ และ ‘ลื่อ’ ที่ไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อน ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นบนเส้นทางการผจญภัย การอ่าน การเขียน และภาพถ่ายกล้องฟิล์มสุดโรแมนติก ในนิทรรศการ Hundred Years Between